fastigheten

Föreningen äger Fastigheten Täckdiket 4, vilket innefattar ett bostadshus byggt 1968, beläget på Vetekornsgatan 3-37, med 143 lägenheter och två lokaler samt tillhörande gård, parkering, miljöhus och garage. Byggnaden i sig är formad som ett U, med en stor gård i mitten.

Byggnadens fasader var från början i gult tegel, med bruna entréer och fönsterpartier samt gröna balkonger. Dock genomfördes under 2018-2020 en omfattande renovering där fasaderna tilläggsisolerades och täcktes med Steni-skivor. Efter renoveringen är ytterfasaderna gula med vita balkonger och fasaderna in mot gården är vita med gröna balkonger Nedersta våningen är brun på samtliga fasader.

Information om parkeringar, nycklar, tvättstugan med mera hittar du under respektive flik i menyn Fastighet.