Styrelsen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningens fastighet och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. Styrelsen väljs av medlemmarna vid ordinarie föreningsstämma.

Styrelsens medlemmar

Ordförande

   Ann Stenberg - Vetekornsgatan 27

Vice Ordförande

  Robert Jäwert - Vetekornsgatan 27

Sekreterare

   Zandra Vuoppola - Vetekornsgatan 37

Kassör

   Viktor Gagnér - Vetekornsgatan 27

Ledamöter

   Christian Vuoppola - Vetekornsgatan 37

   Mikhail Kalkov - Vetekornsgatan 15

   Marc McMaster - Vetekornsgatan 5

Suppleanter


   Fredrik Burhöi Bengtsson - Vetekornsgatan 25

   Tony Övermark

   Åsa Zander