Styrelsen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningens fastighet och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. Styrelsen väljs av medlemmarna vid ordinarie föreningsstämma.

Den 9 maj 2019 höll föreningen årsstämma, och då valdes en ny styrelse.

Under hösten 2019 har två styrelsemedlemmar avgått på grund av flytt från föreningen.

Styrelsens medlemmar

Ordförande

Lena Benson - Vetekornsgatan 25

Sekreterare

Åsa Zander - Vetekornsgatan 35

Kassör

Christian Vuoppola - Vetekornsgatan 37

Ledamöter

Robert Jäwert - Vetekornsgatan 27

Tony Övermark - Vetekornsgatan 33

Suppleanter

Ann Stenberg - Vetekornsgatan 27

Mikhail Kalkov - Vetekornsgatan 35