Styrelsen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningens fastighet och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. Styrelsen väljs av medlemmarna vid ordinarie föreningsstämma.

Den 27 juni 2022 höll föreningen en årsstämma, och då valdes en ny styrelse. Vi välkomnar Zandra Vuoppola till styrelsen och tackar Lena Benson för hennes tid som styrelseledamot och ordförande.

Styrelsens medlemmar

Ordförande

   Ann Stenberg - Vetekornsgatan 27

Vice Ordförande

  Robert Jäwert - Vetekornsgatan 27

Sekreterare

   Åsa Zander - Vetekornsgatan 35

Kassör

   Christian Vuoppola - Vetekornsgatan 37

Ledamöter

   Tony Övermark - Vetekornsgatan 33

   Mattias Meyn - Vetekornsgatan 7

   Zandra Vuoppola - Vetekornsgatan 37

Suppleanter

   Mikhail Kalkov - Vetekornsgatan 15

   Carl-Johan Magnusson - Vetekornsgatan 5

   Marc McMaster - Vetekornsgatan 5