Styrelsen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningens fastighet och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. Styrelsen väljs av medlemmarna vid ordinarie föreningsstämma.

Styrelsens medlemmar

Ordförande

   Ann Stenberg - Vetekornsgatan 27

Vice Ordförande

  Robert Jäwert - Vetekornsgatan 27

Sekreterare

   Åsa Zander - Vetekornsgatan 35

Kassör

   Christian Vuoppola - Vetekornsgatan 37

Ledamöter

   Tony Övermark - Vetekornsgatan 33

   Mattias Meyn - Vetekornsgatan 7

   Zandra Vuoppola - Vetekornsgatan 37

Suppleanter

   Mikhail Kalkov - Vetekornsgatan 15

   Carl-Johan Magnusson - Vetekornsgatan 5

   Marc McMaster - Vetekornsgatan 5