Nycklar

Vid köp av bostadsrätt är det viktigt att se till att du får alla nycklar av den förre ägaren. Styrelsen kontrollerar inte vilka nycklar som finns inför en försäljning, förutom i de fall föreningen är säljaren.

Saknas någon nyckel vid tillträde är du välkommen att göra en teknisk anmälan till TidX Förvaltning. Dock kan det vara så att du får betala för en ny nyckel, om det enligt våra register redan finns rätt antal nycklar utdelade till den lägenheten. Du får då själv ta upp detta med säljaren om du anser att denne bör stå för kostnaden.

Vid beställning av extra nycklar ber vi er alltid ange vilket nummer som står på befintlig nyckel. Detta för att underlätta hanteringen.

Vid beställning av nya nycklar får du en rekvisition att ta med till låssmeden. Styrelsen kan inte hämta ut nycklar åt dig.

Nycklar som ingår

3 lägenhetsnycklar

  • 2 husmorsnycklar - tvättstuga, miljöhus, förråd
  • 2 cykelrumsnycklar
  • 1 tvättlås med 2 nycklar
  • 1 eller 2 nycklar till postboxen

Dessa nycklar lämnas vidare till ny lägenhetsinnehavare vid försäljning. Säljaren ansvarar för att alla nycklar finns, och är även skyldig att ersätta saknade nycklar, antingen innan försäljning, eller om köparen så önskar.

Behöver du av någon anledning fler nycklar utöver dessa får du själv betala för dem. Det krävs en mycket bra anledning för att kunna hämta ut extra husmorsnycklar, eftersom dessa går till gemensamma utrymmen.

Det är inte alla som har nycklar till cykelrum eller ett tvättlås. Om du som nyinflyttad inte har fått någon sådan, är du välkommen att göra en teknisk anmälan till TidX Förvaltning

Nycklar till postboxen kan beställas av låssmed vid behov. Hör av dig till TidX Förvaltning om hur du går tillväga.

Nycklar som ges ut vid behov

  • 2 barnvagnsrumsnycklar


Dessa nycklar har du rätt att få ut om du har barn som är under 5 år, gör en teknisk anmälan till TidX Förvaltning för att få ut dessa.

Dessa nycklar skall lämnas tillbaka till styrelsen vid flytt, eller när behov inte längre finns.

Nycklar som inte ingår

I de fall ytterdörren har ett 7- eller 9-tillhållarlås utöver det övre låset är det lägenhetsinnehavaren som har fullt ansvar för låset. Det ingår inte i föreningens system, och därför kan inte nya nycklar beställas genom föreningen.

Återvinningskort

Mölndals stad inför från 8 april 2021 ett nytt system för tillgång till återvinningscentraler. Det innebär att du inte längre behöver ett ÅVC-kort utan dina besök kopplas istället till ditt körkort.

Endast svenska körkort fungerar, så om du inte har ett körkort, alternativt ett utländskt körkort, behöver du själv lösa ut ett särskilt ÅVC-kort. Detta gör du på återvinningscentralen.