Renovering

Eftersom det i föreningen både finns bostadsrätter och hyresrätter gäller inte exakt samma regler för samtliga boende. Dock finns det några saker som är gemensamma, och det gäller främst ordningsreglerna. Bland annat finns det regler för vilka tider störande arbeten får utföras i lägenheten. Där står det att:

Borrning och slag i väggar, tak och golv får ske:

Måndag - Fredag kl 07.00 - 20.00
Lördag                    kl 10.00 - 19.00.
Söndagar               kl 12.00 - 17.00

Helgdagar är dylika arbeten inte tillåtna.

Anlitar du som boende ett företag som utför renoveringen skall de rätta sig efter branschtider när det gäller störande arbeten. Detta innebär vardagar 07:00 - 17:00 . Under helger får anlitade företag inte utföra störande arbeten i fastigheten.

Utöver detta gäller regler enligt nedan för bostadsrätter respektive hyresrätter.

Bostadsrätt

Som bostadsrättsinnehavare har du rätt att renovera din lägenhet, men du har även skyldigheter gentemot föreningen och övriga boende. Det är lägenhetsinnehavaren som ansvarar för det inre underhållet av lägenheten. Exakt vad som ingår i det finns att läsa om i föreningens stadgar.

Alla medlemmar har ett egenansvar att ta reda på vad som gäller vid renovering i lägenhet. Styrelsen kan bistå med information, men det är medlemmen som i slutänden är ansvarig för de förändringar som utförs. Se till att ha all information innan du påbörjar en renovering. Det är medlemmens ansvar att kontrollera att alla hantverkare har rätt behörighet. Om så inte är fallet riskerar medlemmen att bli personligen ansvarig om det uppstår problem.
​​​​​​​
Alla renoveringar skall anmälas till styrelsen via formuläret här intill. Det är viktigt att vara ute i god tid för att i möjligaste mån undvika senare problem.

Via länken nedan finns mer information om vilka regler som gäller för vatten, väggar, köksfläktar och el.

Anmäl renovering

Hyresrätt

1997 införde Mölndalsbostäder VLU, Valfritt LägenhetsUnderhåll, i samtliga hyreslägenheter. I samband med det sänktes hyran med 36 kr/m² och år vilket då motsvarade ca 2 700 kronor/år för en normaltrea. Efter bildandet av bostadsrättsföreningen är detta system kvar.

VLU går i korthet ut på att hyresgästen bestämmer när och i vilken omfattning ytskiktet i den egna lägenheten skall renoveras och det är hyresgästen som avgör vem som ska utföra arbetet - du själv, privat entreprenör eller föreningen. Ska föreningen stå för renoveringen betalas detta genom en extra avgift på hyran under 72 månader.

Ytskikt som ingår i VLU är golv, väggar, tak och skåpsluckor, garderobsluckor samt innerdörrar. Badrum och andra våtutrymmen ingår ej.

Vill du renovera din hyresrätt? Läs informationen i länken nedan och kontakta styrelsen via formuläret här bredvid.