valberedningen

Är du intresserad av vad som händer i föreningen? Vill du vara med och påverka de beslut som fattas? Anmäl dig till valberedningen som kandidat till styrelsen.

Hör av dig antingen direkt till valberedningen eller till styrelsen.

Årsstämma 2022

Valberedningen fick fram ett bra förslag på ny styrelse till årsstämman, som stämman tog beslut om. De hade även förslag om arvode för styrelse, revisorer samt valberedning.

Tack till alla som visat intresse för att vara med och bidra till föreningens fortsatta utveckling.

Styrelsearbete

Valberedningen vill påminna alla medlemmar om att föreningen måste ha en styrelse, och hoppas att det finns några fler som är intresserade av att vara med. 

Valberedningen för BRF Täckdiket 4

Jonas Henriksson

Irén Elfgren

Anna Johansson


Kontakt med valberedningen kan fås via mail till:
valberedningen@brf-td.se


Ny valberedning

På årsstämman den 27 juni 2022 valdes en ny valberedning. Zandra avgick ur valberedningen för at i stället gå med i styrelsen, vilket innebär att det nu är Irén, Jonas och Annasom fortsätter arbetet.

Vi önskar dem lycka till i sitt kommande arbete.