valberedningen

Är du intresserad av vad som händer i föreningen? Vill du vara med och påverka de beslut som fattas? Anmäl dig till valberedningen som kandidat till styrelsen.

Hör av dig antingen direkt till valberedningen eller till styrelsen.

Årsstämma 2020

Valberedningen har nu lagt fram ett förslag på ny styrelsen som årsstämman ska ta ställning till. Tack till alla som visat intresse för att vara med och bidra till föreningens fortsatta utveckling.

Styrelsearbete

Valberedningen vill påminna alla medlemmar om att föreningen måste ha en styrelse, och hoppas att det finns några fler som är intresserade av att vara med. 

Valberedningen för BRF Täckdiket 4

Zandra Vuoppola
Irén Elfgren

Kontakt med valberedningen kan fås via mail till:
valberedningen@brf-td.se


Ny valberedning

På årsstämman den 9 maj 2019 valdes en ny valberedning, då de tidigare medlemmarna valt att inte fortsätta sina uppdrag.

Vi önskar dem lycka till i sitt kommande arbete.