Kontroller och besiktningar

Det är många saker som skall kontrolleras och gås igenom i en fastighet. Styrelsen lägger här upp information om de kontroller som genomförts och vad som är planerat.

Brandinspektion

Varje år genomförs en brandinspektion i fastigheten, som innefattade rökluckor, brandsläckare i gemensamma utrymmen, nödbelysning mm.

Eventuella upptäckta brister åtgärdas.

Radonmätning

Har genomförts under 2015 och vi ligger långt under gränsvärdena på alla mätpunkter, med ett värde på 28 Bq/m3.

Gränsvärdet är 200 Bq/m3.

Obligatorisk Ventilationskontroll

I samband med renoveringen av fastigheten genomfördes en godkänd OVK under hösten 2018.

OVK-intyget finns till höger.

Energideklaration

2019 genomfördes en energideklaration av fastigheten och vi fick energiklass E. Till beräkningarna användes 2018 års siffror och vi har en förhoppning om att vi kommer ligga bättre till om en ny deklaration görs något eller några år efter att fasadarbetet är färdigt.

Sammanfattning av bedömningen finns till höger.

Lekplatsinspektion

Lekplatsen på gården inspekteras årligen och föreningen ser till att de eventuella åtgärder som behövs utförs.