Parkeringen

Till föreningen hör en parkering för bil utomhus samt ett mindre garage med platser för moped och MC. Parkeringsplatsen ligger mot Lantbruksgatan, med infart från Vetekornsgatan. Endast lägenhetsinnehavare kan hyra parkering.

På parkeringen finns mestadels vanliga parkeringsplatser, men även några med uttag för motorvärmare. Dessa uttag får INTE användas för att ladda el-bilar! Uttagen är inte gjorda för det och vi kan inte garantera säkerheten när en bil laddas i dem. 

Kontrollera alltid med styrelsen att det finns plats i MC/mopedrum innan ni köper MC/moped. Det finns ett begränsat antal platser. Moped och MC får inte parkeras i cykelrum eller övriga förråd.


Uppsägningstid för parkering och MC/Moped plats är en (1) månad från den sista varje månad, under förutsättning att kontraktet är uppsagt innan månadens sista dag. Vid försäljning av bostadsrätt sker uppsägningen automatiskt via FF Fastighetsservice, så länge ni håller er till angiven avflyttningsdag.

Vi har nyligen flyttat all hantering av parkeringen till FF Fastighetsservice, så det är de som kommer hantera alla förfrågningar och uppsägningar. Formuläret fungerar annars precis som vanligt, bara med en ny mottagare. De kommer även börja skicka ut avtal för platserna som ska skrivas på och skickas tillbaka.

Prislista

Parkeringsplats
286 kr/månad utan el
396 kr/månad med el till motorvärmare

Garageplats för MC/moped
176 kr/månad

Utöver det finns en besöksparkering som kostar 5 kr/timme eller 30 kr/dygn.

Bevakning av parkeringen

Vi har ett avtal med Aimo Park om bevakning av vår parkering, gården samt parkeringsautomat till besöksplatserna. 

Är din plats upptagen av en annan bil, kontakta dem för att lösa en temporär plats.

Telefon: 0771-96 90 01


Husbil och Husvagn

Vi har tyvärr inte möjlighet att hyra ut platser på parkeringen för husbilar eller husvagnar. 

Laddning av el-bil

I dagsläget har vi inte någon möjlighet att erbjuda laddning av el-bil inom föreningen. Vi har startat arbeta med frågan och under 2023 kommer ladduttag att installeras. Vi återkommer när vi har mer information.

Lär gärna mer på dessa länkar:

Därför ska du inte ladda din bil från motorvärmaruttag

Se upp för farorna med elbilsladdning

Parkering

Ärende