Kontakt

Har du en fråga, funderar du på något eller vill du framföra en synpunkt? Oavsett orsak är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Gäller det fel eller skada i eller kring fastigheten ber vi er göra en Felanmälan.

För att vi lättare ska kunna hantera din fråga ber vi dig alltid ange vilken uppgång, 5 - 37, du bor i samt ditt interna lägenhetsnummer, 1-143. Ditt lägenhetsnummer står i ena övre hörnet utanför din lägenhetsdörr. Detta förenklar vår hantering av ditt ärende och du kan få hjälp snabbare.

Ange alltid giltigt namn och kontaktuppgift när du skickar ditt meddelande. Anonyma meddelanden besvaras inte.

Många frågor som kommer till styrelsen gäller olika grader av störande beteenden hos grannar. Det kan röra sig om rökning på balkongen, hög musik på kvällar eller vad som finns på någons uteplats. Vi vill i alla dessa fall uppmana alla boende att i första hand själva prata med era grannar. I många fall ger det mer effekt än om styrelsen agerar polis i frågan och kan dessutom resultera i mer förståelse för det upplevda problemet.

Gäller frågan något av följande ärenden hänvisar vi er till formulären på respektive sida.

Önskar ni få kontakt med styrelsen för övriga ärenden finns ett kontaktformulär på sidan Kontakt.