Brandskydd

Både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare samt fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har ett ansvar för efterlevnaden av lagen. För de boende gäller det att rätta sig efter de regler som gäller för byggnaden i fråga.

För ägare gäller det att se till att regler upprättas, samt att brandtekniska installationer kontrolleras och underhålls. Fastigheten genomgår en årlig brandöversyn.

För allas säkerhet

Gemensamma utrymmen

 • Utrymningsvägar ska alltid hållas fria från lösa föremål och brännbart material. Därför ska till exempel cyklar, barnvagnar, tidningspapper och kartonger inte ens tillfälligt förvaras i trapphusen. 
 • Källargångar ska hållas fria från hindrande föremål och brännbart material.
 • Brandfarliga gaser och vätskor eller explosiva ämnen får inte förvaras inom fastigheten. Detta innebär att mopeder och motorcyklar, eller bensin, inte får förvaras i förråd eller cykelrum.
 • Dörrar till entréer, källare och förråd bör hållas stängda och låsta.


Elektrisk utrustning

För att förebygga elbränder är det viktigt att se till att:

 • Lampskärmar inte kommer i kontakt med den varma glödlampan.
 • Klämlampor sitter stadigt, så de inte ramlar ner i till exempel sängen.
 • Byta blinkande lysrör på en gång.
 • Byta ut trasiga och nötta elapparater och sladdar.


Tända ljus och brand

 • Se till att du har en brandvarnare. Se mer info här bredvid.
 • Tänd endast ljus som står stadigt i obrännbara ljusstakar. Undvik brandfarliga dekorationer.
 • Var extra försiktig med värmeljusstakar.
 • Lämna aldrig levande ljus obevakade. Den som tänder ljuset ska också släcka det.
 • Lämna aldrig barn ensamma med levande ljus eller tomtebloss.
 • Julgransbelysning, adventsstjärnor och elektriska ljusstakar ska släckas med strömbrytare eller genom att man tar stickkontakten ur vägguttaget. En timer är också bra.
 • Om det börjar brinna på spisen – kväv elden med ett lock eller en filt. Använd aldrig vatten!

Brandvarnare

Alla lägenheter bör vara utrustade med fungerande brandvarnare, för er egen säkerhet.

2012 satte HSB in brandvarnare i alla lägenheter. Dessa har en livslängd på ca 8 år, och garantitid på 5 år. Nu har garantitiden gått ut och därför får var och en själva ansvara för att ersätta med en ny varnare.

Det är viktigt att med jämna mellanrum testa brandvarnaren. En brandvarnare som aldrig testas kan sluta fungera utan att det märks, och en brandvarnare som inte fungerar gör ingen nytta. Testar brandvarnaregör du genom att trycka på knappen. Tjuter varnaren fungerar den.

Använd absolut inte rök av något slag för att testa din brandvarnare. Dels är det inte säkert att det fungerar, och dela kan det skada brandvarnaren

Mer information

Här nedan finns en länk till en gratis utbildning i brandskydd som Brandskyddsföreningen tagit fram. Utbildningen finns på flera språk, baknd annat engelska. 

Dessutom finns mer information om sådant som är bra att veta och tänka på för att förhindra brand.

Goda råd i flerbostadshus.pdf Goda råd i flerbostadshus.pdf
Size : 1096.046 Kb
Type : pdf
Brandvarnare.pdf Brandvarnare.pdf
Size : 462.946 Kb
Type : pdf
Förebygga brand i hemmet.pdf Förebygga brand i hemmet.pdf
Size : 519.339 Kb
Type : pdf
Levande ljus.pdf Levande ljus.pdf
Size : 194.027 Kb
Type : pdf
Brandsläckare.pdf Brandsläckare.pdf
Size : 439.829 Kb
Type : pdf
Grillning.pdf Grillning.pdf
Size : 673.806 Kb
Type : pdf
Blinkande lysrör.pdf Blinkande lysrör.pdf
Size : 373.054 Kb
Type : pdf
Fyrverkerier.pdf Fyrverkerier.pdf
Size : 195.354 Kb
Type : pdf