Stadgar

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler och reglerar förhållandet mellan föreningen och medlemmarna. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna och det är endast föreningsstämman som kan ändra stadgar. I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som ska gälla och vilka krav som ställs på dig som medlem. Ta del av stadgarna innan du blir medlem eftersom du genom att bli medlem i föreningen åtar dig att följa dessa regler.

På grund av nya regler i lagen om ekonomiska föreningar som kom den 1 juli 2016 har föreningen beslutat om nya stadgar vid två årsstämmor, 2017 och 2018.

Föreningens stadgar har även efter beslut på årsstämma 2021 samt 2022 ändrats med nya regler för andrahandsuthyrning samt ansvarsfördelning gällande fönster och dörrar.

Stadgarna för Brf Täckdiket 4 finns att ladda ned här nedan.

Stadgar Brf Täckdiket 4 - 2022.pdf Stadgar Brf Täckdiket 4 - 2022.pdf
Size : 3801.242 Kb
Type : pdf