Bra att veta

Här finns lite samlad information om vad som kan vara bra att veta när du flyttar in i våra lägenheter. Som ny medlem kommer du också att bli inbjuden till ett välkomstmöte där vi berättar mer om oss och svarar på eventuella frågor.

Att bo i bostadsrätt är lite annorlunda än andra boendeformer, och innebär ett gemensamt ansvar för hela fastigheten och föreningen. Läs mer om det på sidan Att bo i bostadsrätt.

För mäklare, och er som ska flytta till eller från föreningen, finns information under Mäklarinformation.

Välkommen till Brf Täckdiket 4!

Hej!

Vi vill börja med att hälsa dig välkommen som medlem och granne i vår förening. Vi hoppas att du kommer trivas här. Vi vill även passa på att ge dig lite praktisk information som kan vara bra att känna till när du flyttar in.
 
Föreningen har TidX Förvaltning som förvaltare och fastighetsskötare. Skulle något fel uppstå, i eller kring fastigheten, är det till TidX du ska vända dig med en felanmälan. Kontaktuppgifter finns här.

-----

Under åren har vi upptäckt att alla inte är helt införstådda med vad det innebär att bo i bostadsrätt och därför vill vi i korthet klargöra vad som gäller. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger en fastighet och upplåter lägenheter i denna till föreningens medlemmar. När man köper en bostadsrätt innebär det att man blir medlem i föreningen och därmed delägare till fastigheten. Det innebär också att det egentligen inte är den faktiska lägenheten man köper, utan en andel i den ekonomiska föreningen. Denna andel ger sedan medlemmen nyttjanderätt på obegränsad tid till en viss yta i föreningens fastighet, i praktiken den lägenhet man betalat för.

Eftersom alla medlemmar gemensamt äger fastigheten har alla även ett gemensamt ansvar för fastighetens alla ytor. Detta innebär att man som bostadsrättsinnehavare har både rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen. Dessa kan du läsa mer detaljerat om i föreningens stadgar och ordningsregler.
 
Föreningen sköts av en styrelse, som väljs av medlemmarna på årsstämman. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete, att representera föreningen i olika sammanhang samt ansvara för underhållet av fastigheten.
 
När man bor i bostadsrätt är det viktigt att se till att man har en hemförsäkring med bostadsrättstillägg om olyckan skulle vara framme. Som bostadsrättshavare har du ett ansvar för vissa delar av lägenheten som kan bli dyra att åtgärda vid skada. Dessa finns angivna i föreningens stadgar.

-----

När man bor i ett flerfamiljshus måste det finnas vissa regler, och dessa finns samlade i föreningens ordningsregler. Vi vill särskilt uppmärksamma dig på några punkter som är extra viktiga att känna till.
 
Som nyinflyttad är det vanligt att man vill renovera sin lägenhet. Alla större renoveringar ska anmälas till styrelsen, dels för att vi i vissa fall behöver ta ställning till om de tänkta ändringarna är tillåtna, och dels för att vi behöver veta vad som händer i huset. Läs informationen på hemsidan innan du påbörjar din renovering, kontrollera att alla hantverkare har rätt behörighet och se till att ordna eventuella utlåtanden i god tid.
 
Borrning och slag i väggar, tak och golv får ske måndag – fredag 07:00-20:00 samt lördag 10:00-19:00.
 
Gården är inte till för fordonstrafik. Om du behöver komma in på gården, till exempel i samband med att du flyttar in, kontakta styrelsen i god tid innan.

-----

 Till varje lägenhet hör ett förrådsutrymme och det finns även tillgång till barnvagnsrum och cykelrum i anslutning till entrén.
 
I föreningen finns två tvättstugor, som nås via uppgång 23 och 25. Tvättid bokar du med ditt tvättlås.
 
Ut mot parkeringen finns även en föreningslokal som alla boende kan hyra mot en mindre avgift. Lokalen får användas fram till kl 21.00 och bokas via bokningsformuläret på hemsidan.
 
Föreningen har tillgång till parkeringsplatser för bil, samt ett begränsat antal platser i garage för MC och moped. Dessa hyrs månadsvis och förfrågan om plats skickar du till styrelsen via sidan för parkering.
 
Till fastigheten hör två miljöhus där vi slänger vanligt hushållsavfall såsom kompost, tidningar, brännbart och förpackningar av plast, papp, metall och glas, samt batterier, lysrör och småelektronik.
 
Grovavfall, större elskrot och farligt avfall ska transporteras till återvinningscentral. Om du själv inte har möjlighet att ta dig dit, hör gärna efter med dina grannar om någon kan hjälpa dig. Föreningen har även ett släp som du kan låna via hemsidan. Möbler och många andra föremål som går att återanvända kan med fördel lämnas till exempelvis Myrorna, som även hämtar.
 
Föreningen har ett gruppavtal för digitalt och analogt basutbud från Com Hem via kabel-TV och det går att ansluta sig till bredband via antingen Com Hem eller Telenor.

-----

Till lägenheten hör ett antal nycklar som du får av säljaren vid övertagandet. De nycklar som ingår är 3 lägenhetsnycklar, 2 husmorsnycklar. Det är säljarens ansvar att dessa nycklar finns vid övertagandet. Saknas någon av dem kan de beställas extra mot en kostnad. Finns tvättlås och nycklar till cykelrum skall dessa också överlämnas. Utöver dessa nycklar kan du även få 2 nycklar till barnvagnsrum vid behov. 

-----

I föreningen finns en gårdsgrupp som anordnar lite gemensamma aktiviteter för alla boende under året. Vår och höst träffas vi och gör iordning gården för den nya säsongen. Vid jul brukar det bjudas någon form av fika. Det är bra tillfällen för boende att träffas och ha en trevlig stund tillsammans.

-----

 Återigen, välkommen till vår förening!
 
Styrelsen Brf Täckdiket 4

 ----- 

 Behöver du kontakta oss?
 
 Hemsida: brf-td.se
 
E-post: styrelsen@brf-td.se
 
Telefon: 0766 – 27 40 27
sms eller meddelande
 
Brevlåda: Vetekornsgatan 17
431 46 Mölndal

Avier för avgift och hyra

Dessa hanteras av TidX Förvaltning, så har du frågor, kontakta dem. Kontaktuppgifter finns här.

Namnlappar och namnbyte

Dessa byts ut och sätts upp av TidX Förvaltning i samband med inflytt/namnbyte.

Nycklar vid flytt

Vid försäljning är det viktigt att se till att de nycklar som tillhör lägenheten lämnas över till köparen. Mer information finns här.

Bredband

Föreningen har inget gruppavtal för bredband.
Alla boende har möjlighet att ansluta sig till bredband från Telenor eller Com Hem.