fastigheten

Föreningen äger Fastigheten Täckdiket 4, vilket innefattar ett bostadshus byggt 1968, beläget på Vetekornsgatan 3-37, med 143 lägenheter och två lokaler samt tillhörande gård, parkering, miljöhus och garage. Byggnaden i sig är formad som ett U, med en stor gård i mitten.

Byggnadens fasader var från början i gult tegel, med bruna entréer och fönsterpartier samt gröna balkonger. Dock genomfördes under 2018-2020 en omfattande renovering där fasaderna tilläggsisolerades och täcktes med Steni-skivor. Efter renoveringen är ytterfasaderna gula med vita balkonger och fasaderna in mot gården är vita med gröna balkonger Nedersta våningen är brun på samtliga fasader.

Nedan finns lite kortfattad information om olika delar av fastigheten och vad som gäller. Mer information hittar du under respektive flik i menyn ovan.

Renovering

Alla boende har rätt att renovera sina lägenheter, till en viss utsträckning. Olika regler gäller för bostadsrätter och hyresrätter. Det är viktigt att alltid anmäla en planerad renovering till föreningen för att få rätt information och tillstånd vid en större åtgärd.

Underhållsprojektet

Föreningen har sedan bara några år efter bildandet utfört ett flertal renoveringar av fastigheten. Först kom parkeringen. Därefter kom gården med dränering och rör runt huset. Sedan såg vi över delar av de inre systemen då vi bland annat bytte ballofixer, såg över radiatorer och värmesystem, spolade avloppen och bytte ut fläktarna på vinden.

Senast är det fasaden som renoverades. Den fick tilläggsisolering och nytt utseende med Steni-skivor samt nya balkongfronter.

Miljöhusen

Till föreningen hör två miljöhus där alla boende kan slänga skräp. Det är viktigt att sortera rätt, både för miljön och för föreningens ekonomi.

Farligt avfall och grovavfall ska aldrig slängas i miljöhusen.

Kontroller och besiktningar

Det finns många saker i och runt en byggnad som behöver kontrolleras. Det gäller t.ex. ventilation, brandöversyn samt lekplatsbesiktning.

Brandskydd

Det är viktigt att alla, förening som boende, tar ansvar för att skydda lägenheter och byggnaden i stort mot brand så långt som möjligt. I gemensamma utrymmen är det ytterst föreningens ansvar, men alla boende måste hjälpas åt. Och i lägenheterna är det de boende som ansvarar för att minimera risken för brand.

Tvättstugan

Till föreningen hör två tvättstugor  som ligger i källaren under uppgång 23-25. Alla som använder dem ansvarar gemensamt för att det ser snyggt och rent ut.

Nycklar och kort

Till varje lägenhet hör ett antal nycklar, dels till den egna lägenheten och dels till gemensamma utrymmen. Vid behov går det även få nycklar till barnvagnsrum.

Föreningen har kort till återvinningscentralen till de boende som behöver det. Viktigt att dessa lämnas vidare till nästa boende vid försäljning.

Parkering

Till föreningen hör en parkeringsplats där boende kan hyra platser. Det finns även ett garage med platser för moped och MC. Uppsägningstiden är en månad från närmaste månadsskifte.

Gården

Föreningen har en nyrenoverad gård med en populär lekplats och två stora grillplatser. Vi hoppas att den används i många trevliga sammanhang.

Det finns även en gårdsgrupp som ordnar gårdsdagar och andra roliga aktiviteter för alla boende. De kommer även med idéer på hur gården kan utvecklas och bli ännu trevligare.

Föreningslokalen

Till föreningen finns en lokal som boende kan hyra för t.ex. barnkalas eller släktmiddagar. Lokalen får användas till kl 21 på kvällen.

TV och bredband

Föreningen har ett gruppavtal om digital-TV bas från Com Hem, vilket innebär att alla baskanaler ingår i avgift/hyra till föreningen.

Det finns inget gemensamt bredbandsavtal i föreningen. Alla boende kan ansluta sig antingen till Com Hem eller Telenor.

Andrahandsuthyrning

Ibland kan det hända saker som gör att lägenheten behöver hyras ut för en tid. Föreningen ser helst att ägaren till lägenheten själv bor där, men godkänner uthyrning då det finns giltiga skäl.