Praktisk information

Här finns lite samlad information om sådant som är bra att veta när man bor i ett flerfamiljshus, eller vilket boende som helst. Hur fungerar värmen, och vems ansvar är det att rensa avloppet? Detta och mer därtill får du svar på här nedan.

Sidan är under uppbyggnad, så mer information kommer allt eftersom.

Värmesystemet

Värmen i huset är inte ingång när den inte behövs. Under sommaren och fram till dess att temperaturen sjunker under en viss nivå kommer det därför inte ut någon värme i elementen i lägenheterna.

Det som styr när värmen sätts igång på hösten är ett dygnsmedelvärde för utomhustemperatur. Det sitter en termometer på fasaden som mäter och sänder signaler till värmesystemet. För att vattnet i värmesystemet ska börja värmas upp krävs att dygnsmedelvärdet varit under en viss temperatur i ett antal dagar i rad.

Anledningen till att värmen inte sätts igång den första kalla natten på hösten är att det inte är effektivt att värma upp allt vatten i systemet för en natt, när det dagen efter kan bli varmt ute igen. Därför väntar systemet tills det verkar som att kylan är här för att stanna innan värmen startar upp.

Det här systemet kan göra att det känns lite kallt i lägenheterna i början på hösten, men när systemet väl har värmt upp borde det ge en stabil värme under hela den kalla perioden.

Det är inte heller enbart den faktiska inomhustemperaturen som avgör om vi anser att det känns kallt inne eller inte. Det är väldigt mycket som spelar in. Den upplevda temperaturen kan ofta skilja dig flera grader från den faktiska temperaturen.

En kall och ruggig dag när solen knappt syns och det är 14 grader ute kan det kännas mycket kallare inne i lägenheten än en dag då det är strålande sol och minusgrader, även om den faktiska temperaturen i lägenheten är densamma vid båda tillfällena.

Var i rummet du befinner dig påverkar också hur du upplever temperaturen. Inne i rummet känns det ofta varmare än nära ett fönster, och det behöver inte alls betyda att det faktiskt läcker kyla genom fönstret, även om det normalt sett gör det till en viss grad. Ett fönster är aldrig lika tätt som en vägg. Det är även så att yttersidan av fasaden, och även fönstret, är kall och eftersom fönstret är mycket tunnare än väggen kommer den kalla ytan närmare rummet innanför, vilket ger en känsla av att det drar kallt.

Vi vill även ge lite information om hur temperatur i en lägenhet mäts på bästa sätt, eftersom det påverkar resultatet.

Temperaturen ska alltid mätas mitt i rummet, ca en meter ovanför golvet. Det ger ett mer rättvisande resultat än att till exempel mäta bredvid ett fönster. Att mäta vid golvet ger också felaktiga resultat eftersom kall luft sjunker och varm luft stiger. Står en balkongdörr eller ett fönster öppet i något rum kommer den kalla luften som letar sig in där att sprida sig längs med golvet.

Naturligtvis kan det bli fel på element, och om så skulle vara fallet är det självklart bra att felanmäla detta så det kan justeras.

Ventilation

I varje lägenhet finns så kallade spaltventiler i överkant på fönster i samtliga rum förutom kök och badrum. Dessa ventiler gör att det kommer in frisk luft i lägenheterna och de ska alltid vara öppna.  

I kök och badrum finns så kallade ventilationsdon där luft sugs ut ur lägenheterna med hjälp av fläktar på vinden. Om dessa stängs orsakar det ökad fuktighet, framförallt i badrum, vilket leder till att det kan börja växa mögel. Dessa ventiler är injusterade för rätt flöde och ska inte ändras på något sätt.

Ventilerna i lägenheten samarbetar med elementen som är placerade under fönstren. Den varma luften som stiger från elementen tar med sig den friska luften utifrån och sprider den i lägenheten. För att systemet skall fungera behöver därför både ventilerna över fönstren och de i kök och badrum vara öppna så luften kan cirkulera i lägenheten.

Avlopp

Det är varje boendes eget ansvar att se till att samtliga avlopp i lägenheten rensas. 

Låna från föreningen

Följande finns att låna för alla medlemmar, kontakta styrelsen via nedan formulär vid intresse:

  • 2 Partytält
  • 1 Boulespel
  • 1 Kubbspel


Kontakta oss

Inglasning

Instruktioner för inglasningen kan laddas ned här:

Inglasning - Drift och underhållsblad.pdf Inglasning - Drift och underhållsblad.pdf
Size : 244.458 Kb
Type : pdf

Altaner

Vid underhåll av altaner skall färg med kulörkod Jotun 9074 och Beckers Elit Bio terrassolja Brun användas.