Andrahandsuthyrning

Det kan finnas olika anledningar till att upplåta sin lägenhet i andra hand, eller hyra ut i andra hand som det brukar kallas. Dock finns det några saker som är bra att känna till.

Du bör ha ett giltigt skäl att upplåta din lägenhet i andra hand. Det kan till exempel vara arbete eller studier på annan ort. Vill du upplåta din lägenhet i andra hand måste du även först få tillstånd från styrelsen. Utan tillstånd kan du bli uppsagd från din lägenhet.

Så snart du som bostadsrättshavare har lämnat över lägenheten till någon annan person under en viss tid, utan att själv vistas där, räknas det som en andrahandsupplåtelse. Vem som bor i lägenheten och om du tar ut någon hyra eller inte spelar ingen roll. 

Efter en ändring av föreningens stadgar under 2022 kan en avgift tas ut för andrahandsupplåtelse av lägenhet.

Bra att tänka på

Styrelsen vill få in ansökan om andrahandsupplåtelse skriftligen och i god tid eftersom det är viss handläggningstid. 

Ansökan skickas till TidX förvaltning och blanketter och mer information finns på deras hemsida.

Andrahandsupplåtelse beviljas för högst 1 år. Vill du hyra ut under längre tid behöver du lämna in en ny ansökan. Byter du hyresgäst i lägenheten ska du också lämna in en ny ansökan, även om du redan har ett gällande beslut. 

Tänk på att ha en gällande försäkring med bostadsrättstillägg för lägenheten under hela uthyrningen. Hyresgästen bör också ha en hemförsäkring, eftersom din försäkring inte gäller under hyrestiden.

Se till att styrelsen har kontaktuppgifter till dig, eller till någon som har fullmakt att agera i ditt ställe. Detta är särskilt viktigt om något skulle hända med lägenheten samt vid årsstämma i föreningen.

Extra information

Läsvärd information från Fastighetsägarna för dig som överväger att upplåta din lägenhet i andra hand.