Nyheter

Här skriver styrelsen om sådant som händer i föreningen som kan vara av intresse för alla boende. Vi lägger även in de nyhetsbrev vi lämnar ut till boende här. Filen innehåller både den svenska och engelska versionen.

Ny förvaltning

2020-12-21

Nedan finns information från föreningens nya förvaltare.

Fr o m 1 januari 2021 har vi på FF- Fastighetsservice AB glädjen att handha förvaltningen för er förening.

Avier skickas ut för ett kvartal i taget, men med månadsbetalning. Om ni ansöker om att betala er avgift via autogiro kommer avi endast att skickas ut vid förändring av avgiften.

Vi kan även erbjuda er betalning av månadsavgiften via e-faktura, där anmälan görs via vår hemsida, www.ff-fastighetsservice.se, alternativt via er internetbank.

Sök FF-Fastighetsservice, anmälan måste då göras i god tid till nästa kvartalsavisering.

Kontrollera gärna extra noga nu vid första aviseringen från oss att er avgift är korrekt, och i annat fall ber vi er att höra av er så snart som möjligt. Eftersom det blev ett snabbt övertagande för oss kommer era avier för kvartal 1 2021 ut väldigt sent, förfallodatum är därför framflyttat till 2021-01-15.

Felanmälan sker via vår hemsida www.ff-fastighetsservice.se alternativt till vår växel 0771 -330 300 som är öppen dygnet runt. Observera att felanmälan t.om 2020-12-31 fortfarande går till HSB.

Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till oss.

Om ni vill ha mer information om oss på FF-Fastighetsservice AB får ni gärna gå in och läsa på vår hemsida www.ff-fastighetsservice.se.

Vi önskar er en GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Fasadprojektet klart

2020-10-29

Nu i veckan sattes de sista fasadskivorna upp och med det är hela projektet avslutat. Det enda som kvarstår är att återställa marken där etableringen fanns och lite gräs inne på gården. 

Vi i styrelsen hoppas att alla boende är nöjda med det nya utseendet på vårt hus, trots att det under perioder medfört en del störningar.

Nu ser vi fram emot att fasaden kommer hålla i många år framöver och att den nya isoleringen hjälper till att hålla oss varma.

Tack för visad hänsyn under projektet.

Vattenavstängning

2020-09-04

Torsdagen den 10 september kommer vattnet stängas av i ca en timme på grund av arbeten med husets vattensystem.

Torsdag 10 september kl 9:00 - 10:00

Fasadrenoveringen

2020-06-24

Nu pågår det sista arbetet med fasaden innan sommarens semester och arbetarna kommer göra sin sita dag här på fredag, om inget oförutsett inträffar.

Arbetet med den sista etappen kommer starta upp i vecka 31 med att ställningen börjar resas. Sedan sätter själva arbetet igång unde vecka 32. Enligt plan kommer hela fasaden vara klar i slutet av oktober.

Vi är medvetna om att det varit problem med en del portar och även entreprenören vet om det. En del av problemen beror på att de nya pariterna måste sätta in sig i fasaden ordentligt. De kan sedan justeras in för att till slut fungera som de ska. De koddosor och porttelefoner som inte fungerar just nu är felanmälda och kommer åtgärdas så snart som möjligt.

Vattenavstängning 3/6

2020-06-02

Mölndals stad håller på med ett arbete på vattenledningarna på Axgatan. Arbetet kommer innebära att vattnet stängs av några timmar på onsdag eftermiddag.

Förbered dig genom att samla vatten hemma innan avstängningen.

Dricksvatten kommer även finnas att hämta på två platser i närheten under den här tiden:

Havrekornsgatan/Lantbruksgatan och Stubbåkersgatan/Axgatan.

Ta med vattendunkar att hämta vattnet i.

Mer information finns här.

paus för uthyrning av lokalen

2020-05-11

På grund av rådande situation med de regler som finns för begränsning av folksamlingar och hygien har styrelsen beslutat att inte hyra ut föreningslokalen mer innan sommaren. Det innebär att de som har bokat eller vill boka inte kommer kunna använda lokalen som de tänkt. Vi hoppas att alla har förståelse för detta och får se hur situationen ser ut efter sommaren.

Brandskydd

2020-05-05

Styrelsen vill tipsa alla boende om en gratis webbaserad utbildning i brandskydd som Brandskyddsföreningen erbjuder. Den är informativ och bra för alla som vill få tips på hur det går att säkra sitt hem mot brand på bästa sätt.

Länk till utbildningen finns under brandskydd. Där finns nu också läsvärd information om brandskydd i pdf-format.

Nya altaner

2020-04-13

Sedan en extra stämma hösten 2018 har det funnits en altangrupp som arbetat med att ta fram förslag på nya altaner till de lägenheter som innan gårdsrenoveringen hade en uteplats.

På ordinarie årsstämma 2019 beslutades att godkänna byggnation av altaner i anslutning till berörda lägenheter, under förutsättning att ett heltäckande avtal tas fram och undertecknas angående regler för nyttjande, utformning och skötsel av altanen, samt att lägenhetsinnehavaren själv bekostar byggnationen. Styrelsen fick av stämman förtroendet att ta det slutliga beslutet.

Nu är gruppens arbete klart och styrelsen har fattat beslut. Därför är det inom kort dags att börja bygga de nya altanerna. Kanske redan i veckan efter påsk.

Alla berörda boende kommer inte bygga en altan, men alla som byggs kommer ha samma utformning, om än inte samma storlek. Förhoppningen är att de ska bidra till att ge huset ett mer levande uttryck och ge hela fastigheten ett lyft.

Ny hemsida

2020-04-08

Som ni som redan hittat hit har märkt har föreningen en ny hemsida. Den ser ganska mycket ut som den gamla, bortsett från menyerna och vi hoppas att den kommer fungera bra.

Har du några synpunkter på hemsidans utformning eller innehåll är du mer än välkommen att höra av dig till styrelsen.

Informationsbrev

Nr 1. 2021

Nr 4. 2020

Nr 3. 2020

Nr 2. 2020

Nr 1. 2020