fasaden 2018-2020

Under våren 2018 startade en omfattande fasadrenovering. Det utfördes även en hel del arbeten inne i huset. Arbetet delades in i tre etapper för att underlätta hanteringen och för att ha klara gränser från år till år.

Etapp 1

Arbetet startade under 2018 med fasaden mot Axgatans parkering och denna del i arbetet var klar i början av 2019.

Etapp 2 -mot gården

Denna etapp var längre och började med gaveln vid uppgång 5 samt sydväst- och nordvästfaasaden mot gården.

Etapp 2 -mot parkeringen

Denna etapp fortsatte med fasaden ut mot föreningens parkering, och var klar i november 2019.

Etapp 3 - mot gatan och genomgångar

Denna etapp började i mars 2020 med fasaden ut mot Vetekornsgatan samt genomgångarna vid uppgång 25 och 17.

Etapp 3 - mot gården

Denna etapp fortsatte i augusti 2020 med den sista fasaden in mot gården.