Felanmälan

Har värmen slutat fungera i din lägenhet, en lampa slocknat i trapphuset, eller går det inte att stänga en dörr till miljöhuset? Då skall du göra en teknisk anmälan till TidX Förvaltning . Föreningen anlitar sedan årsskiftet 23/24 TidX Förvaltning för all fastighetsförvaltning och vi är mycket hoppfulla inför vårt samarbete.

Har du problem av mer ekonomisk art, som att du inte fått avi för inbetalning av avgifter eller behöver ett utdrag ur lägenhetsregistret skall du göra en administrativ anmälan till TidX Förvaltning.

Gäller ärendet en skada som du som bostadsrättsägare ansvarar för kan föreningen komma att ställa krav på dig i efterhand.

Felanmälan

Adress: www.tidx.se/serviceanmälan

Telefon vardagar 08:00-16:00 : 031-760 06 10

Jourtelefon för akuta problem : 031 - 707 07 99

Vid brand eller personskada

Vid brand eller personskada ska det nationella nödnumret användas!

Nödnummer: 112