Gården 2015 - 2016

I januari 2015 påbörjades en omfattande renovering av gården. Huset behövde dräneras, avloppsrören bytas och hela gården var i stort behov av en uppfräschning. Det har varit en lång, och ibland ganska störande, process, och vi är många som har saknat gården under sommaren. Men nu kan man börja ana slutresultatet och vi kan se fram emot en fantastisk gård att vistas på nästa sommar. Och under höst, vinter och vår också förstås.

Januari - maj 2015

Arbeter startar upp och första sträckan grävs upp.

Juni - september 2015

Arbetet fortsätter och den nya gården börjar ta form. Arbetet fortsätter även utanför gården.

Första halvan av oktober 2015

Arbetet med innergården fortsätter och det kommer upp belysning.

Andra halvan av oktober 2015

Ytorna börjar bli klara och plantering av växter startar.

November - december 2015

Gården asfalteras och invigs, och arbetet startar ut mot Vetekornsgatan.

Januari - Mars 2016

Arbetet ut mot Vetekornsgatan och de sista planteringarna på gården.