Gården och gårdsgruppen

På föreningens årsstämma 2016 beslutades att införa en gårdsgrupp som skall fortsätta arbetet med att utveckla gården, samt anordna aktiviteter för alla boende.

Här publiceras gruppens mötesprotokoll, gårdsgruppen informerar om vad de gör och om kommande aktiviteter.

Gårdsgruppen kan kontaktas via e-post: garden@brf-td.se

växter på gården

Vi har sedan gårdsrenoveringen fått många nya fina blommor i våra planteringar och fler buskar och träd på gården.

Bland våra bilder här på hemsidan finns i stort sett alla växter på gården med för den som är nyfiken på vad de heter. Du hittar dem här.

Saknas någon blomma, eller har du egna bilder du vill att vi lägger upp, är du välkommen att kontakta styrelsen.

Fint på gården

Gårdsgruppen har planterat och gjort fint på gården med nya krukor fyllda med härliga sommarblommor och ärter. Alla boende är välkomna att plocka och använda örterna, kanske till sommarens grillkvällar?

Tack även till alla boende som bidragit med fina lökar till gårdens planteringar. Nu hoppas vi på en ännu finare vår nästa år.

Gårdsgruppen efterfrågar även idéer från boende om vad som kan göras ytterligare med gården för att göra den ännu mer inbjudande. Hör av dig med dina idéer!

Gårdsgruppens möten

Här läggs protokoll från gårdsgruppens möten upp, så alla boende kan se vad som planeras för gården.

Gårdsmöte 4 augusti 2020.pdf Gårdsmöte 4 augusti 2020.pdf
Size : 89.423 Kb
Type : pdf
Gårdsmöte 2 juni 2020.pdf Gårdsmöte 2 juni 2020.pdf
Size : 46.192 Kb
Type : pdf

Gårdsrenoveringen

Under 2015 och en bit in på våren 2016 genomfördes en stor renovering av hela föreningens gård, samt ytorna runt hela byggnaden.

Det stora arbetet har varit att dränera runt huset samt byta ut alla brunnar, avloppsrör och dagvattenledningar.

Efter detta fick sig gården ett ansiktslyft. Det har anlagts nya rabatter och planterats nya träd istället för de som tyvärr behövde tas ned vid renoveringen. Lekplatsen har fått ny utformning och ny utrustning och vi har två nya grillplatser.

Nya altaner 2020

Innan gården renoverades hade de flesta lägenheter i bottenplan någon form av större uteplats i anslutning till balkongen, ofta i kombination med en mindre trädgård och staket. Under renoveringen behövde dessa tas bort eftersom marken skulle grävas upp inför ny dränering.

Efter gårdsrenoveringen ersattes de med en temporär stenläggning i väntan på en då kommande fasadrenovering. Nu är renoveringen av fasaden snart färdig och det är dags för en mer permanent lösning för de lägenheter som tidigare hade uteplatser.

Under hösten 2018 hölls en extra stämma om uteplatserna, där åsikterna gick isär. Det handlade främst om rättvisan för alla medlemmar, även de som bor högre upp i huset, samt vad som gäller eftersom lägenheterna i botten haft uteplatser tidigare.

Till slut beslutades det att starta en altangrupp där från början fyra medlemmar i föreningen ingick. Gruppens uppgift var att undersöka vilka möjligheter som finns för uteplatser, vilka regler som gäller, ta fram förslag på utformning samt avtal för nyttjanderätt. Styrelsen fick av stämman förtroendet att ta det slutliga beslutet.

Nu är arbetet med utredning och planering färdigt och det är dags att börja bygga. Arbetet kommer starta inom kort, kanske redan nu i veckan efter påsk.

Alla boende i bottenplan med balkong som vill bygga en altan måste skriva på ett avtal innan byggnationen startar. Avtalet innehåller bland annat regler för vad som gäller för byggnation och skötsel, och vad som händer om altanen inte sköts. Där specificeras också att varje lägenhetsinnehavare själv står för kostnaden för altanen.

Alla berörda boende kommer inte bygga en altan, men alla som byggs kommer ha samma utformning, om än inte samma storlek. Förhoppningen är att de ska bidra till att ge huset ett mer levande uttryck och ge hela fastigheten ett lyft.