Miljöhusen

Alla hushåll genererar sopor, som sedan sorteras och hämtas, mot en kostnad. Hur hög den kostnaden blir beror på hur väl de enskilda hushållen sorterar sitt avfall. Alla boende betalar sophanteringen via avgiften/hyran och mycket grovavfall och fel saker i fel kärl innebär extra avgifter. Det är varje enskilt hushålls ansvar att sortera rätt.

Några enkla uppmaningar som både skulle förbättra situationen i miljöhusen, och sänka våra kostnader för sophanteringen:

 • Ingen plast i komposten.
 • Endast småelektronik i miljöhusen. Det ska få plats i avsedd behållare, annars lämnas det till återvinningscentral.
 • Inget grovavfall i miljöhusen. Med grovavfall menas allt som inte är normalt hushållsavfall. 
 • Sortera innan du går till miljöhuset så behöver du inte göra det när du kommer fram.
 • Är en behållare full? Välj nästa behållare.
 • Vik ihop kartonger innan du slänger dem.
 • Har du saker som du tror skulle gå att återanvända? Kontakta en hjälporganisation, t.ex. Myrorna eller Stadsmissionen. De kommer även och hämtar.


I maj 2015 infördes kompostering av matavfall i föreningen, och under det första året minskade kostnaderna för sophantering med nära 100.000 kr. Det är en enkel åtgärd, som ger stor effekt både för ekonomin och miljön.

Sopsortering

Allt avfall som inte är grovavfall eller farligt avfall skall sorteras i miljöhusen. Det innebär: 

 • Matavfall
 • Förpackningar (Glas, Metall, Papper, Plast)
 • Tidningar
 • Brännbart

Där finns även insamling av:

 • Småelektronik
 • Batterier
 • Glödlampor
 • Lysrör

Behöver du slänga avfall?

Återvinningscentral (ÅVC)

Behöver du slänga grovt avfall ska detta göras på en återvinningscentral. Närmast finns i Kikås. För att slänga avfall behövs ett svenskt körkort.

Släpkärra
Det finns en släpkärra att låna vid behov.

Container
Har du ingen möjlighet att själv transportera avfallet kan du även be att få slänga det i föreningens container.
Skriv vad du vill slänga och motivera varför du behöver använda containern. Styrelsen öppnar i mån av tid och efter bedömning.

Kontakta styrelsen via formuläret här bredvid om du önskar låna släpkärran eller använda containern.

Renoveringsavfall får inte slängas i containern utan skall alltid transporteras till ÅVC.

Hjälp med avfall

Ärende