Rabatterna

Det är inte enbart de enskilda blommorna som är fina. Hela rabatterna är tillsammans fantastiskt vackra när de blommar.