Renovering Bostadsrätt

Här finns mer information om vad som gäller vid renovering av vissa delar av din lägenhet. Det gäller vatten, väggar, köksfläktar och el. Läs igenom informationen och följ de riktlinjer som finns. Mer praktiskinformation fås även då du anmäler din renovering till styrelsen.

Väggar

Vill du göra strukturella förändringar, som till exempel att ta upp, eller förändra, en öppning i en vägg, skall ett utlåtande från byggkonstruktör huruvida väggen är bärande eller ej kunna visas upp.

Är väggen bärande skall även ett intyg från byggkonstruktören kunna ges gällande vilken påverkan renoveringen kan ha på väggen och fastigheten, samt teknisk lösning för att säkerställa fortsatt bärighet av väggen. Efter renoveringen skall byggkonstruktören lämna intyg på att lösningen har gjorts enligt dennes rekommendationer.

Om detta inte följs kan styrelsen kräva att väggen återställs till ursprungligt skick.

Köksfläkt

Det som är viktigt att tänka på när man väljer köksfläkt är att huset har ett ventilationssystem av typen mekanisk frånluft, vilket betyder att centralfläktar på taket suger ut luften ur lägenheterna.
                                        
Detta innebär att flera lägenheter delar ventilationskanal och installation av en felaktig typ av köksfläkt ger upphov till obalans i det gemensamma ventilationssystemet. Det leder i sin tur till att grannarna får dålig ventilation och kan även göra att matos och annan oönskad lukt sprider sig till kringliggande lägenheter.

Det finns tre typer av fläktsystem som är godkända för den här typen av hus:

Fläktkåpa. Den här varianten har ingen egentlig fläkt, utan öppnar utblåset maximalt under en begränsad tid. Ansluts till utsuget i köket.    

Kolfilterfläkt. Denna typ av fläkt filtrerar luften och blåser tillbaka den ut i lägenheten igen. Den får inte kopplas till ventilationskanalen

Alliancefläkt för lägenhet. Detta är en spiskåpa med hjälpmotor samt ett grundflödesspjäll, som ansluts till utsugskanalen. En sådan fläkt måste justeras in av behörig yrkesman.

El

Alla elarbeten skall utföras av behörg hantverkare.

Alla arbeten som kräver att elen till lägenheten stängs av, till exempel byte av elcentral eller installation av 3-fas el, skall godkännas av styrelsen. Använd formuläret 'Anmälan om renovering' . När din änmälan blivit godkänd kontaktar styrelsen HSB som i sin tur kontaktar dig för att ordna med avstängning av elen till din lägenhet.

Då elavstängning inte ingår i normalt fastighetsunderhåll tar HSB ut en avgift vid varje avstängning. Denna avgift motsvarar den tid elen är avstängd.

Vatten

Alla vatten- och våtrumsarbeten skall utföras av behörig hantverkare.

Vattensystemet i huset var från början byggt så att vattnet inte gick att stänga av enbart i enskilda trappuppgångar. Detta är nu åtgärdat i de flesta uppgångar, men tyvärr inte överallt. Oavsett innebär en avstängning en störning för de grannar som påverkas.

De flesta mindre arbeten i lägenheten bör gå att utföra utan att stänga av vattnet mer än med de egna ballofixerna, men behövs en större avstängning ber vi er planera i tid.

Ansökan om vattenavstängning skall ske via formuläret här nedan. Det är inte säkert att önskat datum är möjligt, så var ute i god tid. Minst 2 veckor i förväg vill vi ha din ansökan. Detta är för att det kan ta några dagar att hantera ditt ärende, och du ska ha tid på dig att informera övriga boende om avstängningen.

För att undvika problem vid avstängningar får endast TidX stänga av vattnet.

Vattenavstängning får starta tidigast kl 08.00 på morgonen, och vattnet skall sättas igång senast kl 15:30 på eftermiddagen.

Eftersom vattenavstängning inte ingår i normalt fastighetsunderhåll tar TidX ut en avgift varje gång vattnet stängs av. Avgiften betalas av medlemmen som beställer avstängningen och motsvarar den tid vattenavstängningen varar. Vid samordning mellan flera medlemmar kan avgiften delas mellan de inblandade. Vid krav på specifikt datum betalas hela avgiften av den enskilde medlemmen.

Nya ballofixer skall installeras i samtliga rum med vattenledningar vid vattenavstängning så ytterligare avstängningar för samma lägenhet inte är nödvändiga. Det är medlemmens ansvar att se till att detta sker.

Vattenavstängningar skall alltid hållas så korta som möjligt. Därför är det lämpligt att ballofixerna installeras först, så att vattnet kan sättas igång igen för resten av huset under det fortsatta arbetet. Dock kan det ta upp till en timme för vattnet att rinna ur systemet, så beräkna minst 3 timmar för arbetet.

Det är medlemmens ansvar att sätta upp lappar om vattenavstängning vid samtliga trappuppgångar som berörs, samt att informera frisören på Vetekornsgatan 3B om det är aktuellt. I de flesta fall behöver endast den egna trappuppgången informeras. Vad som gäller för dig informeras om vid bokning av avstängning. Information till grannar skall vara ute minst fyra arbetsdagar före planerad avstängning. I samband med avstängningen skickas en mall att fylla i via e-post. Vi ser gärna att alla använder denna mall, så nödvändig information inte glöms bort. Det är viktigt att skriva i sina egna kontaktuppgifter.

Det är även medlemmens ansvar att ta bort lappar efter genomförd avstängning.

Ansökan om vattenavstängning