Renovering hyresrätt

Du som hyresgäst ansvarar för det grundläggande underhållet i den lägenhet du hyr. Det innebär att det är du själv som bestämmer när det är dags att tapetsera om eller när du vill måla om köksluckorna.

Det du inte själv får besluta om är renovering av badrum samt att byta ut hela köksskåpen.

VLU – Frågor och svar

Fråga: Vad är VLU?
Svar: VLU är ett sätt för de som bor i föreningens hyresrätter att själva styra underhållet av lägenheten. Mölndalsbostäder och Hyresgästföreningen träffade en uppgörelse som innebar att det periodiska underhållet upphörde och ersattes av ett behovsstyrt underhåll som den boende själv styrde. Samtidigt skedde en hyressänkning som motsvarade det periodiska underhållets kostnader. Detta avtal följer fastigheten – oavsett ägare.

Fråga: Vad är det som omfattas av VLU?
Svar: Inom VLU ligger allt som är ”normalt slitage” av lägenheten och dess inredning. Fasta installationer omfattas inte av VLU. Felavhjälpande underhåll omfattas inte heller av VLU, utan är en del av fastighetsägarens ansvar. Att byta en trasig spisplatta är felavhjälpande underhåll, men att byta ut en kyl som fungerar mot en modernare räknas som VLU.

Fråga: Finns det några begränsningar i hur mycket underhåll jag kan önska?
Svar: Det sammanlagda hyrestillägget för VLU kan aldrig överstiga 700:-/månad. Skulle en underhållsåtgärd kosta mer än vad som ryms inom 700:-/mån, skall den överskjutande delen i sin helhet betalas i förskott.

Fråga: Kan man höja lägenhetens standard genom VLU?
Svar: Egentligen inte. Standardhöjningar, ex.vis ett klinkergolv, resulterar i en hyreshöjning, inte ett hyrestillägg under en begränsad tid. VLU innebär dock indirekt en viss standardförbättring, utan att standarden förändras i sak.

Fråga: Kan man välja vilka material som helst inom VLU?
Svar: Nej. VLU utgår från sk. standardmaterial, dvs. vad som anses vara praxis och ekonomiskt försvarbart i fastighetsbranchen. Detta medför att exklusivare material ej omfattas. Skulle man ändå vilja ha det, skall mellanskillnaden mellan standardmaterial och exklusivt material i sin helhet betalas i förväg, alternativt anskaffas det exklusivare materialet i samråd med fastighetsägaren, men av den boende. VLU-kostnaden nedsätts då med priset för standardmaterialet.

Fråga: Hur länge ligger hyrestillägget för VLU kvar?
Svar: Ett hyrestillägg för VLU ligger kvar under 72 månader ( = sex år ) efter det att åtgärden färdigställts. Tiden räknas från närmast kommande månadsskifte. Efter denna tid kan ett nytt avtal om VLU ingås.

Fråga: Kan man ha flera avtal om VLU samtidigt?
Svar: Ja, det kan i princip finnas hur många VLU-avtal som helst för samma lägenhet. Enda begränsningen är att det sammanlagda hyrestillägget aldrig kan överstiga 700:-/månad. Skulle beloppet inte räcka till, skall den överskjutande delen i sin helhet betalas i förväg.

Fråga: Kan avtal om VLU ingås om jag har försörjningsstöd?
Svar: Ja, VLU-avtal kan ingås oavsett försörjningsstöd, MEN socialtjänstlagen medger inte tillägg till normen för att betala ett VLU. Detta innebär att VLU måste rymmas inom den ordinarie normen.