Träd

På gården finns ett antal träd i varierande storlekar. Allt från den stora linden som dominerar mitt på gården till den nyplanterade blodboken och dess sällskap vid boulebanan. De stora träden skänker skugga under varma sommardagar och med åren är tanken att även de nu små träden ska bidra med lite lummighet och svalka.

Blodbok - Fagus sylvatica f. purpurea

körsbär

Lind - Tilia cordata

Lönn - Acer platanoides

Oxel - Sorbus intermedia

Strimlönn - Acer pensylvanicum

Okänt

Vi har två träd vid boulebanan som vi är osäkra på vad de är för art. Vi vill gärna veta mer, så har du information om dem får du gärna höra av dig till styrelsen.