Kontakt

Har du en fråga, funderar du på något eller vill du framföra en synpunkt? Oavsett orsak är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Gäller det fel eller skada i eller kring fastigheten ber vi er göra en Felanmälan till FF Fastighetsservice.

För att vi lättare ska kunna hantera din fråga ber vi dig alltid ange vilken uppgång, 5 - 37, du bor i samt ditt interna lägenhetsnummer, 1-143. Ditt lägenhetsnummer står i ena övre hörnet utanför din lägenhetsdörr. Detta förenklar vår hantering av ditt ärende och du kan få hjälp snabbare.

Ange alltid giltigt namn och kontaktuppgift när du skickar ditt meddelande. Anonyma meddelanden besvaras inte.

Många frågor som kommer till styrelsen gäller olika grader av störande beteenden hos grannar. Det kan röra sig om rökning på balkongen, hög musik på kvällar eller vad som finns på någons uteplats. Vi vill i alla dessa fall uppmana alla boende att i första hand själva prata med era grannar. I många fall ger det mer effekt än om styrelsen agerar polis i frågan och kan dessutom resultera i mer förståelse för det upplevda problemet.

Gäller frågan något av följande ärenden hänvisar vi er till formulären på respektive sida.

Kontakta oss

Gäller ditt ärende parkering, renovering, nycklar, hjälp med avfall eller föreningslokalen, använd länkarna ovan.

Övriga kontaktuppgifter

E-post
styrelsen@brf-td.se


Telefon
0766 - 27 40 27
Lämna ett meddelande eller sms så ringer vi upp dig.

Telefonen kan utgå under semester och stora helger.


Postadress
Brf Täckdiket 4
Vetekornsgatan 17
431 46 Mölndal


Öppet hus
Styrelsen försöker ha öppet hus några gånger varje år , vanligtvis i föreningslokalen på Vetekornsgatan 3A. Mer information om nästa öppet hus hittar du via länken nedan eller i trapphusen.
Öppet hus