Underhållsprojektet

I maj 2018 drog till slut det under lång tid planerade underhållsprojektet igång. Arbetet startade med de inre arbetena med Värme, Vatten, Ventilation samt Avlopp. Detta arbete är slutfördes under hösten 2018.

I början av juli 2018 startade även arbetet med fasadarbetet. I oktober 2020 blev den sista etappen av arbetet klar. Här finns bilder från arbetet.

Information om balkonger och uteplatser samt vad som gäller för markiser och paraboler finns i punkt 4 och 13 i Ordningsreglerna och nu även här nedan.


Eftersom det efterfrågats finns nu instruktioner till inglasningen att ladda ned.

Inglasning - Drift och underhållsblad.pdf Inglasning - Drift och underhållsblad.pdf
Size : 244.458 Kb
Type : pdf

arbetet Klart!

Nu är projektet slut och allt arbete är klart. Vi i styrelsen hoppas att alla boende är nöjda med resultatet, även om det i vissa perioder varit lite störande när arbetet pågått.

Nu hoppas vi att den nya fasaden och isoleringen gör att vi får ett bättre hus, både rent estetiskt, men även ur värmesynpunkt. 


Markiser och paraboler

Kontakta styrelsen skriftligen om Du vill sätta upp en parabol eller markis.

Paraboler får endast sättas i stolpar som spänns mellan balkonggolv och balkongtak. Kontakta styrelsen för att få tillstånd att sätta upp parabol samt information om tillåten installation. Hela parabolen ska vara innanför balkongräcket.

Endast balkongmarkiser är tillåtna. Markis över fönster får inte monteras.
 
Balkongmarkiser ska monteras med hjälp av aluminiumstag eller expanderfästen, dvs. helt utan att borrhål för skruvar behöver göras i vare sig betongen eller i fasaden. Alternativt endast fästa markisen i balkongtaket. Kontakta styrelsen för att få tillstånd att sätta upp markis samt information om tillåtna installationer.

För att få en så enhetlig fasad som möjligt bör markiser som sätts upp vara i någon av dessa färger: Sandatex 407/52 eller Sandatex 407/326

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn, annan utomhusantenn eller markis på balkongen.


Inglasning

På bilden nedanvisas i princip den inglasning som kommer bli aktuell för vårt hus. Det blir tre paneler på våra balkonger. Balkongräcket blir i frostat glas.

Det invändiga arbetet

Arbetet med den här delen av projektet är avslutad och vi tackar alla boende för hjälp och försåelse under arbetets gång.

Uppdatering

2020-05-28

Arbetet har under den här etappen flutit på väldigt bra, och ligger nu före tidsschemat.

Ställningen är nedmonterad på hela sträckan ut mot Vetekornsgatan och arbetet fortsätter med genomgångarna. Dessa blir förhoppningsvis även de klara innan semsetern.Det blir lite störningar under tiden, men entreprenören gör vad de kan för att allt ändå ska fungera så smidigt som möjligt.

Arbetet med den sista fasaden väntas påbörjas under vecka 32 och troligen kommer ställningen börja byggas under vecka 31, för att vara på plats till dess att arbetet börjar.

Uppdatering

2020-03-09

Etapp 3:1

Ställningen är nu uppe längs med fasaden ut mot Vetekornsgatan och arbetet med fasaen kommer starta ordentligt denna vecka. 

Planen är att hela arbetet med fasaden ska vara klart till midsommar ungefär, inklusive nedmontering av ställningen.

Mot slutet av våren kommer även arbetet med genomgångarna påbörjas. Detta arbete genomförs så snabbt som möjligt, men kan pågå över sommaren och avslutas under början av hösten.

Etapp 3:2

Arbetet med den sista fasaden, mot gården längs uppgång 5-15 kommer påbörjas efter semestern och pågå fram till slutet av oktober.

Uppdatering

2019-03-19

Etapp 2:1

Arbetet med sydvästfasaden mot gården pågår för fullt och följer tidplanen.
 
Balkonger ska börja monteras i mitten av april, och därefter även inglasningar.
 
Enligt plan ska första delen av ställningen börja tas ned i slutet av april.
 
Denna del beräknas vara klar i mitten av juni, och all ställning vara borta i slutet av juni.
 
 
Etapp 2:2
 
Preliminärt börjar ställningen resas i slutet av april, efter att första delen av etapp 2:1 är klar.
 
Arbetet med fasaden drar igång ungefär samtidigt, och är planerat att vara klart i slutet av augusti, med ett avbrott under semestern.

Information om fasadrenoveringen

2018-10-17
 
Ställningen är nu uppe på hela första fasaden, och arbete med att få till alla detaljer inför montering pågår för fullt. Arbetet ska vara klart på denna fasad före jul, inklusive inglasning, och därefter fortsätter det på gaveln vid uppgång 5.
 
Skivorna kommer bli bruna på bottenvåningen runt hela huskroppen. Efter krav från kommunen blir de yttre fasaderna gula med vita balkongväggar. In mot gården blir fasaden vit med gröna balkongväggar. (Gå gärna och titta på arbetet som just nu håller på vid uppgång 17.)
 
Markiser kommer efter renoveringen inte längre kunna fästas i fasaden, men det finns andra alternativ och vi undersöker nu vad som kommer passa bäst i vårt fall. Färgsättningen är under diskussion. Vill du sätta upp en markis efter renoveringen kontaktar du, precis som tidigare, styrelsen för mer information.
 
Det nya räcket på balkongerna i bottenplan kommer precis som tidigare ha en öppning ut mot plattsättningen. Vid inglasning av balkong i bottenplan kommer det inte sättas upp något räcke, men inglasningen blir öppningsbar.
 
Till våren fortsätter arbetet på västfasaden in mot gården, vid uppgång 25 - 37. Mer information om resterande etapper finns på hemsidan samt vid miljöhusen.

Uppdatering

2018-07-01

Nu börjar snart arbetet med att sätta upp ställning utanför uppgång 17- 11. Arbetarna startar under vecka 27, och beräknas vara klara under vecka 31.

Därefter drar den egentliga renoveringen av fasaden igång. Ställningarna kommer flyttas allteftersom arbetet fortskrider.

Mer information om detta arbete kommer så snart vi har något att berätta.

Uppdatering

2018-06-04

Nu har styrelsen skrivit kontrakt med Jålab AB för arbetet med fasaderna. De kommer börja med etablering vecka 24, och när det är klart startar arbetet med sydvästfasaden vid uppgång 17. Mer information delas ut till boende inom kort.

Uppdatering

2018-05-16

På grund av att kommunen har haft åsikter om bygglovet har detta arbete blivit aningen försenat. Dock har vi fått in anbud, och styrelsen ska inom kort besluta om vilket företag vi ska anlita. Vi inväntar även kommunens senaste svar på bygglovet, och när vi har det vet vi mer hur vi skall gå tillväga.