mäklarinformation

Huset byggdes 1968, som en del i miljonprogrammet, och omfattar adresserna Vetekornsgatan 3-37. Byggnaden är formad som ett U, med en stor gård i mitten. Utvändigt är byggnaderni gult tegel, med bruna entréer och fönsterpartier samt gröna balkonger. Föreningen förvärvade fastigheten Täckdiket 4 år 2007.

Just nu pågår en omfattande renovering, där fasaderna tilläggsisoleras och täcks med steniskivor. Efter renoveringen blir ytterfasaderna gula och in mot gården blir de vita och gröna. Nedersta våningen blir brun på samtliga fasader. Arbetet beräknas vara klart i oktober 2020.

Ekonomi

Under hösten 2019 beslutade styrelsen om en höjning av avgiften på 4 %. Föreningens fastighet är i behov av underhåll, och för att klara både det och ökningen av de taxebundna kostnaderna anser vi att en indexstyrd ökning är lämplig.
 
Den inre reparationsfonden är avskaffad.

Medlemskap

När du köper en bostadsrätt blir du även medlem i bostadsrättsföreningen, med de rättigheter och skyldigheter det innebär.
 
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen utan särskilt avtal.

Genomförda renoveringar

2015-2016 utfördes ett omfattande markarbete, både inne på gården och runt huset. Under arbetets gång byttes samtliga brunnar samt avlopps- och dagvattenrör, fastigheten dränerades och ytskikten fräschades upp. Slutbesiktning var i maj 2016.

Hela arbetet finansierades genom försäljning av lägenheter, och föreningen behövde inte ta några nya lån.

2018 utfördes en renovering av värmesystem och ventilation, där det sattes in nya ballofixer samt avstängningar i uppgångarna och ventilationsaggregaten på vinden byttes ut. Alla element har spolats och försetts med nya termostater. Dessutom har avloppssystemet spolats ur. 

Genomförda kontroller

2018 slutfördes en OVK-besiktning isamband med utförd renovering.

2015-2016 genomfördes en radonmätning, där alla värden låg långt under satta gränsvärden.

2019 genomfördes en godkänd brandöversyn, som innefattade rökluckor, brandsläckare i gemensamma utrymmen, nödbelysning mm. Brandöversyn genomförs årligen.

2019 genomfördes en godkänd kontroll av lekplatsen på gården. Detta sker årligen i slutet av året.

2019 genomfördes en ny energideklariation där huset fick klassning E. Föreningen planerar att göra en ny deklaration efter att fasadarbetet är klart, för att förhoppningsvis få bättre resultat.

Pågående renoveringar

I slutet på sommaren 2018 påbörjades arbetet med en stor fasadrenovering. Fasaden tilläggsisoleras och får nytt ytskikt samt att balkongerna rustas upp och får nya räcken. I samband med detta erbjuds alla bostadsrättsinnehavare möjlighetet att glasa in balkongen. Projektet kommer pågå till hösten 2020. 

Ett stort mål med detta projekt är att minska drift- och underhållskostnader, samtidigt som vi höjer kvaliteten på boendemiljön. Vår strävan är att arbetet ska inverka så lite som möjligt på de boende.

Kommande underhåll

I dagsläget ligger en relining i underhållsplanen för de närmaste tio åren.

Parkering

Till föreningen hör en parkering samt platser i garage för moped och MC. Det finns i dagsläget lediga parkeringsplatser både på parkeringen och i garaget. Kostnad för parkering är 260 kr/månad utan el och 360 kr/månad med el. Kostnad för moped- och MC-plats är 160 kr/månad.

Platsen övergår inte automatiskt till ny ägare, utan om köparen vill överta säljarens plats måste detta meddelas i samband med köpet. Köparen kan alltid efterfråga en plats från föreningen via vår hemsida.

Kabel-tv/ Bredband

Sedan januari 2016 har alla boende tillgång till både analogt och digitalt grundutbud från Com Hem.
 
Alla boende har möjlighet att ansluta sig till bredband från Bredbandsbolaget eller Com Hem. Föreningen har inget bredbandsavtal.

Överlåtelse och pantsättning

Köparen betalar överlåtelseavgiften, som 2018 ligger på 1138 kr.
 
Pantsättningsavgift, som för 2018 ligger på 455 kr, uttas av köparen.

Säljaren ansvarar för att alla lägenhetsnycklar, nycklar till miljöhus, förråd samt tvättstuga, cykelrumsnyckel, eventuellt tvättlås samt ÅVC-kort överlämnas till köparen. Nycklar till barnvagsrum samt eventuellt extra förråd och el-stolpe eller garage återlämnas till föreningen vid avflytt.

Försäkring

Fastigheten är idag fullvärdesförsäkrad via Länsförsäkringar.

Förvaltning

Föreningens förvaltning samt fastighetsskötsel sköts av HSB Mölndal.

Korta fakta

Totalt 143 lägenheter fördelade på 17 uppgångar varav:

10 st 1:or
38 st 2:or
66 st 3:or
9 st 4:or
20 st 5:or

Av dessa är 115 bostadsrätter och 28 hyresrätter.

1 uthyrd lokal

Gemensamhetsutrymmen:
Föreningslokal
Tvättstuga
2 miljöhus

Övriga utrymmen:
Cykelrum
Barnvagnsrum
Lägenhetsförråd
Extra förråd som kan hyras

Årsredovisningar

Årsredovisiningaröver de senaste åren för Brf Täckdiket 4 kan laddas ned här: 

Årsredovisning Brf Täckdiket 4 2018.pdf Årsredovisning Brf Täckdiket 4 2018.pdf
Size : 919.24 Kb
Type : pdf
Årsredovisning Brf Täckdiket 4 2017.pdf Årsredovisning Brf Täckdiket 4 2017.pdf
Size : 853.789 Kb
Type : pdf
Årsredovisning Brf Täckdiket 4 2016.pdf Årsredovisning Brf Täckdiket 4 2016.pdf
Size : 5168.088 Kb
Type : pdf
Årsredovisning Brf Täckdiket 4 2015.pdf Årsredovisning Brf Täckdiket 4 2015.pdf
Size : 4183.527 Kb
Type : pdf