mäklarinformation

Huset byggdes 1968, som en del i miljonprogrammet, och omfattar adresserna Vetekornsgatan 3-37. Byggnaden är formad som ett U, med en stor gård i mitten.

Sedan fasadrenoveringen som slutfördes hösten 2020 är byggnaden klädd med Steni-skivor. Utåt är fasaden gul-beige och vit, och in mot gården är den vit och grön. Bottenplan är brunt runt hela huset. Balkonger i frostat glas.

Föreningen förvärvade fastigheten Täckdiket 4 år 2007.

Ekonomi

Under våren 2024 beslutade styrelsen om en höjning av avgifterna med 4% som gäller fr.o.m. 1 april 2024.
 
Den inre reparationsfonden är avskaffad.

Medlemskap

När du köper en bostadsrätt blir du även medlem i bostadsrättsföreningen, med de rättigheter och skyldigheter det innebär.
 
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen utan särskilt avtal.

Genomförda renoveringar

2018-2020 genomfördes en stor fasadrenovering. Fasaden tilläggsisolerades och fick nytt ytskikt av Steni-skivor samt att balkongerna rustades upp och fick nya räcken i frostat glas. I samband med renoveringen erbjöds alla bostadsrättsinnehavare möjligheten att glasa in balkongen, vilket nu gjorts på ungefär hälften av balkongerna. Ett stort mål med detta projekt var att minska drift- och underhållskostnader, samtidigt som höja kvaliteten på boendemiljön. 

2018 utfördes en mindre renovering av värmesystem och ventilation, där det sattes in nya ballofixer samt avstängningar i uppgångarna och ventilationsaggregaten på vinden byttes ut. Alla radiatorer spolades och förseddes med nya termostater. Dessutom spolades avloppssystemet ur. 

2015-2016 utfördes ett omfattande markarbete, både inne på gården och runt huset. Under arbetets gång byttes samtliga brunnar samt avlopps- och dagvattenrör, fastigheten dränerades och ytskikten fräschades upp med nya rabatter och en ny lekplats.

Genomförda kontroller

2023 genomfördes en OVK-besiktning. Åtgärder efter besiktning kommer åtgärdas under året.

2022 genomfördes en godkänd kontroll av lekplatsen på gården. Detta sker årligen i slutet av året.

2021 genomfördes en godkänd brandöversyn, som innefattade rökluckor, brandsläckare i gemensamma utrymmen, nödbelysning mm. Brandöversyn genomförs årligen.

2019 genomfördes en ny energideklaration där huset fick klassning E. Föreningen planerar att göra en ny deklaration efter att fasadarbetet är klart, för att förhoppningsvis få bättre resultat.

2015-2016 genomfördes en radonmätning, där alla värden låg långt under satta gränsvärden.

Pågående renoveringar

Just nu pågår inga större renoveringar i föreningen.

Kommande underhåll

I dagsläget ligger en relining och takrenovering i underhållsplanen för de närmaste tio åren.

Kommande investeringar

Just nu har vi inte fattat beslut om några större nya investeringar.

Parkering

Till föreningen hör en parkering samt platser i garage för moped och MC. Det finns i dagsläget lediga parkeringsplatser på parkeringen, men garaget är fullt. Kostnad för parkering är 286 kr/månad för en vanlig plats och 396 kr/månad för en plats med el för motorvärmare. Kostnad för moped- och MC-plats är 176 kr/månad. Det finns även 46 platser med laddning för elbilar där kostnaden är 600 kr/månad samt en kostnad per kWh.

Platsen övergår inte automatiskt till ny ägare, utan om köparen vill överta säljarens plats måste detta meddelas i samband med köpet. Köparen kan alltid efterfråga en plats från föreningen via vår hemsida.

Kabel-tv/ Bredband

Sedan januari 2016 har alla boende tillgång till grundutbudet för digital TV från Tele2.
 
Alla boende har möjlighet att ansluta sig till bredband från Telenor eller Tele2. Föreningen har inget gruppavtal för bredband.

Överlåtelse och pantsättning

Köparen betalar överlåtelseavgiften, som 2024 ligger på 1430 kr.
 
Pantsättningsavgift, som för 2024 ligger på 570 kr, uttas av köparen.

Säljaren ansvarar för att alla lägenhetsnycklar, nycklar till miljöhus, förråd samt tvättstuga, cykelrumsnyckel, eventuellt tvättlås samt ÅVC-kort överlämnas till köparen. Nycklar till barnvagnsrum samt eventuellt extra förråd och el-stolpe eller garage återlämnas till föreningen vid flytt.

Försäkring

Fastigheten är idag fullvärdesförsäkrad via Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän AB.

Förvaltning

Föreningens ekonomiska förvaltning, tekniska förvaltning, och fastighetsservice sköts av TidX Förvaltning.

Korta fakta

Totalt 143 lägenheter fördelade på 17 uppgångar varav:

10 st 1:or
38 st 2:or
66 st 3:or
9 st 4:or
20 st 5:or

Av dessa är 118 bostadsrätter och 25 hyresrätter.

1 uthyrd lokal

Gemensamhetsutrymmen:
Föreningslokal
Tvättstuga
2 miljöhus

Övriga utrymmen:
Cykelrum
Barnvagnsrum
Lägenhetsförråd
Extra förråd som kan hyras

Parkeringar:
116 vanliga parkeringar
20 parkeringar med motorvärmare
12 platser i MC-garage

Årsredovisningar

Årsredovisningar över de senaste åren för Brf Täckdiket 4 kan laddas ned här: 

Årsredovisning Brf Täckdiket 4 2022.pdf Årsredovisning Brf Täckdiket 4 2022.pdf
Size : 443.734 Kb
Type : pdf
Årsredovisning Brf Täckdiket 4 2021.pdf Årsredovisning Brf Täckdiket 4 2021.pdf
Size : 6852.319 Kb
Type : pdf
Årsredovisning Brf Täckdiket 4 2020.pdf Årsredovisning Brf Täckdiket 4 2020.pdf
Size : 7909.587 Kb
Type : pdf

 Tyvärr har det smugit sig in ett fel i årsredovisningen för 2020. Vi hade då 28 hyresrätter, inte 31.

Årsredovisning Brf Täckdiket 4 2019.pdf Årsredovisning Brf Täckdiket 4 2019.pdf
Size : 937.475 Kb
Type : pdf
Årsredovisning Brf Täckdiket 4 2018.pdf Årsredovisning Brf Täckdiket 4 2018.pdf
Size : 919.24 Kb
Type : pdf
Årsredovisning Brf Täckdiket 4 2017.pdf Årsredovisning Brf Täckdiket 4 2017.pdf
Size : 853.789 Kb
Type : pdf
Årsredovisning Brf Täckdiket 4 2016.pdf Årsredovisning Brf Täckdiket 4 2016.pdf
Size : 5168.088 Kb
Type : pdf